Värdegrundsarbete åk 7-9

Svart kung – Värdegrundsarbete

Start

Titta på filmen (1h 37min). Det förekommer starka scener.

Arbetspass

Nu när du har sett filmen ska du arbeta med diskussionsfrågorna du hittar via länken. Jämför och diskutera sedan era svar på frågorna i helklass eller i mindre grupper.

Avslut

Efter filmen.

Svara utifrån hur du upplevde filmen:
Vilka tillfällen hade Leon haft möjlighet att styra sitt liv i en annan riktning?
Ge exempel och motivera dina svar.
För varje exempel, föreslå vad Leon hade kunnat göra istället.
När upplever du att Leon inte längre hade möjlighet att ändra sitt liv….När passerar han ”The point of no return”?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25