Geografi åk 4-6

Sveriges landskap

Start

Titta på filmklippet (3 min) som går igenom Sveriges landsdelar och landskap.

Studera kartan och öva in var de olika landskapen ligger.

Skriv ut blindkartan och sätt ut alla Sveriges landskap.

Arbetspass

Läs texten om de 25 landskapen. Välj sedan ut ett av landskapen och sök reda på ytterligare fakta.

Tillverka en plansch om landskapet du har valt. Förutom de basfakta som du fick i förra länken ska du ta reda på lite om kultur och andra saker som landskapet erbjuder. Gör gärna en liten reseguide till landskapet.

Avslut

Repetera dina kunskaper om sveriges landskap.

Dags för presentation. Antingen inför hela klassen så att alla får ta del av informationen om alla landskap, eller i mindre grupper.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25