Matematik åk 4-6

Symmetri

Start

Titta på filmen och lär dig bad begreppen symmetri, asymmetri och symmetrilinjer innebär.

Var finner du symmetri i naturen? Titta på filmen Artifact One Symmetry in Nature och tänk efter om du kommer på fler exempel på symmetri i naturen.

Arbetspass

Titta i din egen närmiljö för att finna exempel på symmetri. Är din skola byggd utifrån kunskaper om symmetri? Gå ut på skolgården och ta dig en titt på din skolbyggnad. Skissa av skolan eller ta en bild på den. Undersök om den är byggd utifrån symmetri. Kan du se var symmetrilinjen går?

Studera alfabetet du hittar via länken här bredvid.
Vilka bokstäver är symmetriska?
Om du tycker någon är symmetrisk, experimentera fram hur många symmetrilinjer bokstaven har.
Diskutera och jämför dina svar med en klasskamrat.
Skriv gärna ut arket så kan du använda en linjal för att lättare se vilka bokstäver som är symmetriska.

Prova också rita en symmetribild på länksidan Mathisfun.
Rita på ena sidan av en symmetrilinje och se hur bilden ser ut när den speglar sig och blir symmetrisk .

Avslut

Vilken betydelse har kunskapen om symmetri haft i konsten och i arkitekturen? På vilket sätt kan konstnären och arkitekten använda kunskaper om symmetri? Diskutera i grupper.

Fördjupning

Det fins en App som heter Face Symmetry Tester
där du kan ta en bild av dig själv, välja den ena ansiktshalvan för att sedan se hur ditt symmetriska ansikte ser ut.

Skriv ut bilden och vik den på mitten och lägg bilden på ett ritpapper så att ena halvan inte syns. Försök nu att rita av ansiktshalvan så att du får ett symmetriskt ansikte.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25