Matematik åk 1-3

Talföljder

Start

Den enklaste talföljden är oftast vanlig ramsräkning (1, 2, 3, 4 och så vidare) men hur fungerar mer avancerade talföljder? Titta på filmklippet och diskutera innehållet tillsammans.

Arbetspass

I uppgifterna i länkarna följer talen ett speciellt givet mönster. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad.
Fortsätt och fyll talföljderna!

Övningen är i Flash.

Nu ska du hitta talen som saknas i talföljderna.

Avslut

Gör nästa två övningar med en kamrat.

I länken hittar du talföljder med facit. Du läser talföljd nr 1 högt och din kamrat följer med i det facit som tillhör. Sedan skiftar ni inför talföljd nr 2 och gör likadant.
Avsluta med att göra egna talföljder i den uppgift som har nr 3.

Hur kan man räkna med symboler istället för siffror? Lista ut talen bakom symbolerna/emojis och lös problemen i länken!

Extra

Du hittar lite svårare talföljder i länkarna här bredvid.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25