Matematik åk 1-3

Talmönster

Start

Figurer kan konstrueras enligt ett visst mönster. När du vet mönstret i en följd kan du återge nya figurer eller former som passar in i mönstret. Titta på filmen för att lära dig grunderna i att skapa mönster.

Gör övningen i länken tillsammans i klassen eller med en kamrat. Hur ska man tänka för att veta vilken form mönstret ska ha? Diskutera!

Arbetspass

Nu ska du få träna på att skapa egna talmönster med hjälp av former. Gör de interaktiva övningarna i länkarna bredvid. Ta hjälp av ”check” – knappen om det blir klurigt.

Avslut

Nu ska du skapa egna mönster i form av mandala. När du är klar kan du be din lärare skriva ut ditt mönster.

Gör en egen mattegåta med mönster som dina kamrater ska lösa. Ta inspiration av det som du ser och hör i filmklippet!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25