Teknik åk 7-9

Teknik och hållbarhet

Start

Titta på filmen som beskriver hur man tillverkar papper. Skriv ner några viktiga stolpar i filmen på ett papper så att du senare kan förklara papperstillverkningen.

När vi har tillverkat papper och sedan använt det tillverkade pappret är det tid för återvinning av detsamma. Läs texten om pappersåtervinning och notera några nyckelord som du senare ska använda för att förklara pappersåtervinningen.

Läs Jordbruksverkets artiklar om hållbar matproduktion.

För att våra resurser ska räcka till behöver vi, i likhet med pappret vi använder, återvinna mat. Ta del av de vanligaste frågorna och svaren om matavfall genom att klicka på den gröna knappen här bredvid.

Arbetspass

Du har nu följt två olika produkter från tillverkning till och med återvinning. Använd de anteckningar du förde och det material som du tog del av i samband med att vi startade upp området om teknik och hållbarhet för att svara på nedanstående uppgifter.

1. Beskriv med dina egna ord processen från tillverkning till återvinning av papper.
2. Beskriv med dina egna ord processen från jordbruket till återvinning av mat.
3. Förklara varför det är viktigt att vi återvinner produkter som papper och livsmedel.

Undersök hur din lokala kommun eller ort jobbar med återvinning av papper och livsmedel. Ofta har kommunerna planer för återvinning på sina respektive hemsidor. Du kan därför börja med att prova att söka på Google på din kommuns namn och återvinning.

Avslut

Vi ska avsluta området teknik och hållbarhet med att ta fram en gemensam blogg om teknik och hållbarhet. Var och en av er ska publicera minst två inlägg på bloggen.

I det första inlägget ska du jämföra arbetet med att återvinna livsmedel och papper med en annan kommuns arbete med återvinning. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två kommunerna när det rör återvinning av papper och livsmedel?

I det andra inlägget ska du välja ut en aktuell nyhet som rör teknik och hållbarhet. Beskriv vad nyheten handlar om i ditt inlägg och reflektera kort över hur din nyhet kan ses som ett exempel på hur teknik kan bidra till en hållbar utveckling. Ett tips är att börja på Ny tekniks hemsida där det finns gott om nyheter inom teknikområdet. Klicka på knappen här bredvid för att komma till Ny teknik.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25