Biologi åk 4-6

Växternas livscykel

Start

Titta på filmklippet (17 min) som förklarar hur växternas livscykel fungerar. Svara sedan på frågorna du hittar i nästa länk.

Arbetspass

Följ instruktionerna och skapa ditt eget kretslopp. Gör även en labbrapport.

När du har byggt din flaskträdgård läs frågeställningarna under rubriken ”Att samtala om”. Diskutera de olika frågorna med en eller två klasskamrater.

Avslut

Läs faktabladet och repetera vad du har lärt dig om växters kretslopp.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25