Matematik åk 4-6

Träna för nationella proven i matematik åk 6

Start

Är det snart dags för nationella prov i matematik? I den här lektionen får du god hjälp att förbereda dig inför delprov B som prövar din förmåga att lösa räkneuppgifter utan hjälp av miniräknare.

Frågorna bygger på tidigare nationella prov och är samlade i tre olika Quiz med 32 räkneuppgifter i varje.

Till varje uppgift finns en film som förklarar och visar vilka räknemetoder som du ska använda. När du valt svarsalternativ så får du i flera fall feedback på val.

Arbetspass

Här är ett quiz med filmade förklaringar – 32 stycken räkneuppgifter som du ska försöka lösa med hjälp av huvudräkning eller skriftliga räknemetoder. Varje svar rättas direkt.

Här är ett quiz utan filmade förklaringar. 32 stycken räkneuppgifter som du ska försöka lösa med hjälp av huvudräkning eller skriftliga räknemetoder. Uppgifterna rättas direkt efter avslutat test.

Här är ett quiz i testläge. 32 stycken räkneuppgifter som du ska försöka lösa med hjälp av huvudräkning eller skriftliga räknemetoder. Uppgifterna kommer nu i slumpvis ordning. Efter avslutat test så antecknar du vilken typ av uppgifter som du behöver öva mer på.

Avslut

Behöver du öva mer inom något eller några områden?
Repetera och ta hjälp av de olika övningarna som finns i länken. Lycka till!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25