Samhällskunskap åk 7-9

Valet – dagen efter

Start

Börja med att sätta er i grupper och berätta och informera varandra om vad ni själva redan vet om valresultatet. Har du hängt med i nyhetsflödet? Vilka partier blev de stora vinnarna och förlorarna? Hur gick det i kommun- och landstingsvalet där ni bor? (10 min)

Läs till höger om hur valet till riksdagen fungerar och vad som händer när alla röster är räknade.

Arbetspass

Gå in på valmyndighetens sida genom att klicka på länken till höger. Här kan du se hur det gick för partierna genom att klicka på länken”Valpresentation 2018”. Titta och dra slutsatser utifrån sammanställningen. Observera att den slutliga röstsammanräkningen görs av länsstyrelserna följande vecka efter valet.

Klicka på länken till höger. Jämför sedan valet 2014 med årets riksdagsval. Skriv en analys och reflektera kring valen och hur partiernas valresultat har förändrats. Vilka partier blev vinnare respektive förlorare? Vilket eller vilka partier har ökat mest i procent? Hur skiljer sig valdeltagandet mellan åren? Hur många valde att rösta blankt? Lämna in din reflektion till ansvarig lärare.

Jämför resultatet i riksdagsvalet 2018 med årets skolval. Diskutera i klassen om det finns några resultatskillnader. Vad kan det bero på?

Avslut

Läs till höger om hur en ny regering bildas. Vilka scenarier kan möjligen inträffa efter valresultatet 2018? Har partierna redan uttalat sig om vad de kommer att göra? Försök hitta information genom olika nyhetskanaler.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25