Geografi åk 7-9

Världens olika delar: Centralamerika

Start

Gå till den interaktiva kartan och få en överblick av Centralamerika. Håll markören över de olika länderna så ser du landets namn och huvudstad.

Arbetspass

Följ länken och välj ett land i Centralamerika. Försök att se till att ni väljer olika länder i klassen.
Klicka på ”ditt” land och redogör för:

1. Landets geografi (observera faktadelen nere till höger).
2. Befolkning och språk.
3. Naturtillgångar och energi.
4. Jordbruk och fiske.
5. Industri.
6. Turism.

Redovisa för varandra.

Jämför storleken mellan olika länder.
Gå till länk och välj ett av Centralamerikas länder i den vänstra ”overlap this” -tabellen. Välj sedan Sverige i den högra ”onto this”-tabellen. Prova flera.

Avslut

Följ länkarna och testa dina kunskaper om Centralamerikas länder och huvudstäder. Skrolla ner en bit. Under kartan finns en ruta med fyra val: ”Inlärning”, ”Klicka på rätt plats”, ”Placera etiketter” och ”Skriv in”. Är du osäker så börja med ”Inlärning”.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25