Svenska åk 7-9

Världsbokdagen

Start

Läs till höger om hur Världsbokdagen kom till.

Arbetspass

Unesco – Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur står bakom Världsbokdagen. Till höger får du läsa vad Unesco skriver om denna dag. Arbeta två och två med att översätta texten från engelska till svenska. Inlämningsuppgift!

Under Världsbokdagen bjuder många bibliotek i landet in till aktiviteter för att uppmärksamma dagen. Det kan vara högläsning av böcker, samtal och musik. Ta reda på hur det ser ut på biblioteket där du bor, förslagsvis genom att söka på din kommuns hemsida. Gör om möjligt ett besök med hela klassen på biblioteket. Eller så slinker ni in på skolans bibliotek…

Avslut

Låna en bok på biblioteket och kom igång med läsningen. Läs ut boken under en veckas tid. Skriv sedan en bokrecension (max två A4-sidor). Beskriv handlingen och förklara vad du tyckte om och inte tyckte om med boken. Motivera dina åsikter utifrån bokens berättelse, karaktärer, miljöbeskrivningar med mera. Inlämningsuppgift!

Extra

Den 23 april är även upphovsrättens dag. På sajten Upphovsrättsskolan.se får du lära dig om hur upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Spela spelen och gör uppgifterna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25