Svenska åk 4-6

Världsbokdagen

Start

Läs till höger om varför Världsbokdagen kom till.

Arbetspass

Unesco – Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur står bakom Världsbokdagen. Till höger får du läsa vad Unesco skriver om denna dag. Arbeta två och två med att översätta texten från engelska till svenska. Inlämningsuppgift!

Sätt er i grupper med fyra fem personer i varje. Ge varandra boktips. Varje person i gruppen delar med sig om en bok denne har läst. Berätta vad boken handlar om och vad du tyckte om den.

Avslut

Under världsbokdagen bjuder många bibliotek i landet in till aktiviteter som till exempel högläsning av böcker, samtal och musik. Ta reda på hur det ser ut på biblioteket där du bor, förslagsvis genom att söka på din kommuns hemsida. Gör sedan om möjligt ett besök med hela klassen på biblioteket. Och när du ändå är där, varför inte passa på att låna en bok…

Extra

Den 23 april är även upphovsrättens dag. Läs till höger vad som menas med upphovsrätt. Läs de första fyra styckena.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25