Historia åk 4-6

Vasatiden: Gustav Vasa

Start

Ätten Vasa?
Starta med att läsa en kort text om släkten som Gustav Vasa kom ifrån

Arbetspass

En mycket omtalad händelse i svensk historia är Stockholms blodbad.
Gå till länk och se en kortversion (ca 12 min) som beskriver händelsen och bakgrunden till den.

Gå till länk och läs om tiden innan Gustav blev kung

Gå till länk och ta del av historieförfattaren Herman Lindkvists beskrivning av Gustav Vasa (ca 20 min).

Gå till länk och läs artikeln om hur Gustav Vasa successivt stabiliserar läget i Sverige efter Stockholms blodbad. Arbeta därefter med de tillhörande uppgifterna.

Många tyckte att Gustav Vasa gick för långt i sin maktutövning.
Gå till länk och läs om de olika upproren som riktades mot Gustav och staten.

Gå till länk och ta del av ett besök hos ”Historiedepartementet”(ca 14 min).
Gå därefter till den följande länken och arbeta med uppgifterna där.

Hur beskrivs Gustav Vasa? Hans sätt att styra Sverige? Hans personlighet?
Gå till länk och läs 4 olika texter om Gustav. Skriv ner vad ni kommer fram till när det gäller synen på Gustav Vasa.

Avslut

Gå till länk och läs en artikel som sammanfattar mycket av det viktiga som hände under Gustavs regering. Arbeta därefter med de tillhörande uppgifterna.

Extra

Vad händer ? Gustav Vasa i polisförhör?
Gå till länk och se vad som händer (ca 8 min). Gå därefter till nästa länk och svara på frågorna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25