Historia åk 4-6

Vasatiden: Vasadöttrarna

Start

Gustav Vasa fick fyra söner , som överlevde spädbarnstiden, och fem döttrar. Här ägnas det lite tid kring de något mindre kända döttrarna. Börja med att gå till länk och ta reda på vilka de var.

Arbetspass

Gå till länk och läs en artikeln om Gustav Vasas barn på ”spinnsidan” dvs döttrarna. Ta reda på vad orden Dynasti, Patriarkat, Hemgift och Dygdemönster betyder.

Gå till länk och läs artikeln om de fem systrarna. Diskutera efteråt vem av dem som ni anser har levt det bästa livet.

Avslut

Gå till länk och skrolla ner en bit. Leta upp Gustavs döttrar och ta reda på var och när de föddes respektive avled.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25