Svenska åk 1-3

Verb åk 1 – 3

Start

Vad är ett verb? Jo, ett verb är ord som beskriver något man gör eller något som händer.
Titta på trailern som några elever i åk 4 gjort och notera vad som händer. Vilka verb är det som eleverna visar?

Arbetspass

Träna dig på att hitta verb i en mening, klicka på verbet i länken!

Kan du se vilka ord som är verb i länken bredvid?

Verb betyder något som händer men det kan också uttrycka en tid. Ett annat ord för tid är tempus. Förutom verbets grundform finns det två tempus som du nu ska få lära dig. Det kallas nutid och dåtid, eller som man säger med ett grammatiskt språk; presens och preteritum.

Här är exempel på verbet hjälpa i grundform, nutid och dåtid.
Kan du hjälpa mig?
Ja, jag hjälper dig.
Tack för att du hjälpte mig.

Testa dig själv om du kan hitta rätt form för verben i länken.

Nu ska du själv få skriva verb i dåtid.

Avslut

Kontrollera att du har förstått vad verb är genom att göra de självrättande övningarna i länkarna.

Skriv nu fem egna meningar med verb som beskriver vad du gör under en skoldag. Tex
Jag räknar matte, jag sjunger på musiklektionen…osv.
Testa sedan att läsa verben i dåtid. Börja meningarna med ”Igår……”

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25