Fysik, Kemi åk 7-9

Vetenskap – Ovetenskap

Start

Vad är vetenskap egentligen och vad innebär det att arbeta med vetenskapliga metoder?
Titta på filmklippen!

Vad är inte vetenskap och hur vet man det?

Arbetspass

I länkarna finns fyra korta filmer som tar upp olika aspekter kring vetenskapligt arbete. Varje film är cirka 8 minuter.
Titta på en film i taget. Gör korta stödanteckningar till varje film.

Studera dina stödanteckningar. Sammanställ anteckningarna till en faktatext som handlar om vetenskapligt arbetssätt. Lämna faktatexten till din lärare.

Avslut

Läs artikeln om vetenskapliga misstag som gjort världen bättre.

Ta del av en forskares vardag – inom vilket område skulle du vilja forska?

Extra

Källkritik är av största vikt när man håller på med vetenskap. Ta del av artikeln om ”Fake news” och fundera på hur detta kan påverka kritisk granskning av information.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25