Geografi åk 4-6

Vintertid och tidszoner

Start

Normaltid som vi i vardagligt tal kallar för vintertid återgår vi till på hösten. Läs texten till höger.

Arbetspass

Titta på filmen där SO-läraren Peter Andersson redogör för tidszoner och kartkunskap. Anteckna under tiden du tittar. Försök sedan sammanfatta dina stödord till en läsbar text.

Bekanta dig med en kartbok. Bläddra i boken och lär dig söka på olika städer i världen. Redogör för breddgrader, längdgrader och tidszoner i dina sökningar.

Avslut

Frågan om att ställa om klockan eller inte är högaktuell. EU-parlamentet har röstat och det är klart att en utredning ska göras kring slopandet av omställningen till sommartid. Istället ska ett nytt EU-direktiv presenteras som slår fast en normaltid året om för unionen. Läs om bakgrunden till höger.

Vad är din åsikt? Diskutera i helklass om för- och nackdelarna med tidsomställningen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25