Aktuellt just nu, Geografi åk 4-6

Vintertid och tidszoner

Start

Normaltid som vi i vardagligt tal kallar för vintertid återgår vi till på hösten. Under natten från lördag 27 oktober 2018 till söndag 28 oktober 2018 vrids klockan en timme tillbaka. Blir det sista gången? Läs texten till höger.

Arbetspass

Titta på filmen där SO-läraren Peter Andersson redogör för tidszoner och kartkunskap. Anteckna under tiden du tittar. Försök sedan sammanfatta dina stödord till en läsbar text.

Bekanta dig med en kartbok. Bläddra i boken och lär dig söka på olika städer i världen. Redogör för breddgrader, längdgrader och tidszoner i dina sökningar.

Avslut

Frågan om att ställa om klockan eller inte är högaktuell. EU-parlamentet har röstat och det är klart att en utredning ska göras kring slopandet av omställningen till sommartid. Istället ska ett nytt EU-direktiv presenteras som slår fast en normaltid året om för unionen. Läs om bakgrunden till höger.

Vad är din åsikt? Diskutera i helklass om för- och nackdelarna med tidsomställningen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25