Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Vad gör Fridtjuv?

Fridtjuv är en lärmiljö på dina villkor men med redaktionell support och digital omvärldsbevakning i botten. Med oss får du färdiga lektionsplaneringar som består av länkar med studiematerial, presenterat i en struktur som passar både gemensamt och individuellt arbete.

Vår sökfunktion är kopplad till skolans styrdokument (Lgr 11) och förutom en rejäl tidsvinst så innebär det att du alltid kan vara säker på att dina digitala lektioner har pedagogisk förankring.

Materialet är kvalitetssäkrat, lärresurserna granskas löpande och redigeras manuellt av våra pedagoger som har erfarenhet från skolans alla stadier. I dialog med oss, via rapporterings- och betygsättningsfunktionen, garanterar vi att materialet alltid är tillgängligt, aktuellt och användarvänligt.

 

fridtjuv_man

Johan Fridtjuv Berg
(1851- 1916)
En pionjär för skolans demokratisering

 

”Skolarbetet är ett personlighetsarbete, en inverkan af mera utvecklade personer på mindre utvecklade i syfte att främja de senares utveckling

Fridtjuv funderar!

sus_bw

Ett av fridtjuvs lektionsmaterial för svenska åk 4-9 handlar om de sju dödssynderna. Arbetspasset om högmod kan du prova redan här i form av en interaktiv lektionsplanering med ljud, bild och text. Förutom uppgifter så hittar du länk till LGR 11 och det blir enkelt att se vilka kunskaper som prövas.

 

Susanne Jönsson, Redaktör

Lektionspass v 39.

Ämne: svenska, religion Förmåga: kommunikativ

Om högmod, Fridtjuvs lektionspass hittar du här

FullSizeRender kopia

MatteStaffan

om arbetet med Fridtjuv

Min förhoppning är att det arbete som jag lägger ned hos Fridtjuv ska ge fler lärare och elever möjligheter att på ett tidseffektivt vis nå fram till lärresurser som är aktuella och håller en hög kvalitet. Skoldagen är oftast stressig, både för lärare och elever, och det gäller då att kunna hitta bra material.
                                               

Styrkor och upptäckter: Att det finns så mycket som håller hög kvalitet. Många specialister och sakkunniga inom olika organisationer lägger ut information och uppgifter som dessutom är designade för skolan. Mycket är på engelska men det går ju att tänka att man arbetar mer övergripande med fysik och engelska. Många lärare lägger ut fina arbeten i form av bloggar, filmer, lektionsplaneringar etc- vilka är goda lärresurser. Som lärare ger det mig möjlighet att ta del av  andras erfarenheter och kunskaper, gratis fortbildning.

Utmaningar: Att kunna sortera och välja ut de saker som håller hög kvalitet. det finns mycket bra material men det behöver sorteras och märkas upp för att ge läraren och eleven en möjlighet till ordning och struktur. Man behöver också ha koll på vad som händer på de olika sidorna, en del saker blir inaktuella, länkar slutar fungera osv.

Staffan Rydberg, Guldkroksskolan i Hjo.

Vikarie!

Se till att du har tillgång till din alldeles egen Fridtjuvlicens! Du får lösenord direkt och kan fem minuter senare genomföra en meningsfull lektion väl förankrad i läroplanen.

Beställ din licens här.

Vi vill att du syns!

Med Fridtjuvs material står det dig fritt att ändra och bygga om- kommer du på något alldeles genialiskt ser vi gärna att just du och din skola uppmärksammas lite extra! Maila oss och berätta hur du gör med dina digitala lärresurser!

Film: Likvärdig undervisning

En undervisning där alla kan delta oavsett förkunskaper; hur formar man den när det gäller praktiska ämnen i allmänhet och ämnet idrott i synnerhet?

400614_512250252143686_2134686906_n-2Nu kan du få planeringsstöd via film i praktiska ämnen. Först ut är ämnet idrott och du hittar den på skolverkets hemsida

Film: Likvärdig undervisning i idrott och hälsa (24 min)

 

Öppna lärresurser skapar nya möjligheter

Läromedlen är inte det enda sättet att översätta läroplanen till praktisk undervisning menar Karin Linder, ordförande för DIK. Eleverna är inte längre enbart konsumenter av information, utan deltar också i produktionen.
Öppna läromedel bygger på fria licenser. Lärare och elever behöver alltså inte fråga om lov, utan allt material kan användas och bearbetas direkt. Lyssna på panelsamtal om öppna lärresurser HÄR.

Det här säger skolverket

Skolverket konstaterar att det krävs en hel del arbete av lärare att välja kvalitativt digitalt material för undervisningen.
Läs mer…

Samarbete

Skolfederation

Skolfederation är ett initiativ för att lärare och elever ska kunna ha en och samma inloggning på skolans alla nätbaserade tjänster. Fridtjuv har gått med i Skolfederation därför att det underlättar för våra kunder när de ska använda vår tjänst. Genom Skolfederation kan elever och lärare fortsätta ha samma konto i Fridtjuv som de är vana vid från andra digitala tjänster som används i skolans verksamhet informationsvideon hittar du:
HÄR.

sf

Gör din egen bok hos Fridtjuv!

Arbetsbok.se är en tjänst inom Fridtjuv där vi producerar häften och böcker. Priset och våra korta ledtider är ett alternativ till att själv kopiera. Istället för lösblad får du ett häfte eller en bok, dessutom med färg på varenda sida.

Event

SETT

Malmö, 31/10

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25