Digitala, kvalitetssäkrade lärresurser kopplade till LGR 11

Bli en Fridtjuv!

Lektionsplaneringar hos Fridtjuv

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25